Yleistä Tietosuojaselosteesta

Olemme sitoutuneet suojaamaan palvelua käyttävien käyttäjien yksityisyyttä. Haluamme pitää yllä vahvaa luottamusta palveluamme kohtaan. Tietoja joita kerätään, käytetään muun muassa palveluiden tuottamiseen ja personointiin, asiakaspalvelun välittämiseen, palvelutuotekehitykseen sekä kohdentavan mainonnan tarjoamiseen. Palvelu tarjoaa sijaintiin perustuvia palveluita, nämä perustuvat päätelaitteiden sijaintitietoihin. Esimerkkinä lokaalinen mainonta TeeDiili.com-sivustolla.
Tietojen käyttämiseen liittyen, haluamme tarjota käyttäjällemme mahdollisuuksia tietojensa käsittelyyn. Myöhemmin tällä sivulla löytyy tietoja siitä, miten omia henkilötietoja voi rekistetöityneenä käyttäjänä hallita. Oma tili-sivulla voit esimerkiksi tarkistaa, muuttaa ja poistaa omia tietoja.

Tietosuojaselosteen sisältö

Tietojen suojaamisesta

Suomen Huutokeskus oy haluaa suojata palveluiden käyttäjien yksityisyyttä TeeDiili.com palvelua käytettäessä.

Sivustomme käyttäjien luottamus on meille tärkeää. Tietosuojaselosteemme kuvaa, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja käyttäjistä ja kuinka suojaamme käyttäjien tietoja. Toivomme että käyttäjät lukevat tämän selosteen kokonaisuudessaan, jotta ymmärretään, miten ja mihin käyttäjän tietoja käytetään ja säilytetään.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Tiedot koostuvat käyttäjien käytön yhteydessä antamista tiedoista.

Suomen Huutokeskus Oy kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • Rekisteröityessä TeeDiili.com sivustolle
 • Kirjautessa TeeDiili.com sivustolle
 • Käyttäessä TeeDiili.com palveluita
 • Palautesivun kirjoituksissa
 • Yhteydenottojen yhteydessä.

Lisäksi tietoja voidaan yhdistää muiden lähteiden kanssa, lain sallimissa puitteissa. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkiset rekisterit, kuten Kaupparekisteri, Veropalvelu, ym. Tämänkin tarkoitus on pyrkiä tarjoamaan luotettavaa palvelua käyttäjien välillä.

Keräämme tietosuojaselosteen mukaisia, käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Kerätyt tiedot sisältävät:

 • nimitietoja
 • yhteystietoja (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • rekisteröitymiseen liittyviä tietoja (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja mahdollisesti muu yksilöivä tunnus)
 • yksilöintiin liittyviä tietoja asiakkuuteen liittyviä tietoja ( mahdolliset laskutus- ja maksutiedot)
 • palvelukohteisiin liittyviä tietoja
 • lupiin ja suostumuksiin liittyviä tietoja (esim. suostumus suoramarkkinointiin)
 • tarjonnan estoon liittyviä tietoja
 • laitteisiin tai yhteyksiin liittyviä tietoja( verkkoselaintietoja, IP-osoite, ym.)
 • käyttäjä- ja tutkimuskyselyihin annettuja tietoja
 • työ, palvelu- ja tilaustietoja
 • mahdollisia ostoihin liittyviä tietoja
 • sivuston palveluiden käytöstä syntyviä tietoja
 • kerättyjen tietojen ja palvelun käytöstä johdettujen tietojen esim. käyttäjän ominaisuus -ja käyttäytymisprofiiliin perustuvia tietoja.
 • yritysten omistajien, edustajien, asiakas- tai yhteistyökumppanien nimi ja yhteystietoja.

Tiedon keruun yhteydessä pyrimme kertomaan, niiden tietojen osalta mitkä ovat pakollisia sopimuksen syntymisen näkökulmasta. Lisäksi ne tiedot mitkä ovat vapaaehtoisia.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun kirjautuneet käyttäjät jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.

Sosiaalisten medioiden kuten esim. Facebook-sivujen kävijätietojen osalta Facebook ja huutokeskus Oy ovat yhteisrekisterinpitäjän roolissa. Facebookin tietosuojakuvauksesta löytyy lisää tietoja. Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista sekä julkaisujen näkyvyyden osalta, jotka liittyvät TeeDiili.com sivustoon sekä Suomen Huutokeskus oy sivustoon voidaan hyödyntää. Näiden tietojen kautta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Sosiaalisen median, kuten Facebook-sivun kävijätiedot osoittavat käyttäjien kiinnostusta eri sisältöihin. Näitä hyödyntämällä TeeDiili.com pyrkii parantamaan käyttäjän palvelutasoa omilla sivustoillaan.

Tietojen tarkoitus

Pyrimme varmistamaan, että tietojen käsittely on perusteltua ja tarpeellista sivuston käyttötarkoituksiin nähden. Seuraavassa käyttötarkoituksia ja käsittelyperusteita:
Tarjouspyyntöjen esittäminen
Käyttäjän tiedot näytetään jotta sopimus on mahdollista syntyä vastapuolen kanssa, jota käyttäjä ilmoituksellaan etsii.
Emme voi esittää tarjouspyyntöä Teediili.com sivustolla, tarjota asiakaspalvelua tai välittää tarjouspyyntöjä ilman joidenkin henkilökohtaisten tietojen esittämistä. 

Palvelujen kehittäminen
Tietoja kerätään tarjonnan ja palvelun analysointiin, kehittämiseen sekä raportointiin. Käytön ja käyttäjien analysointi, sekä käyttäjien palautesivuston tietojen avulla pyritään parantamaan palvelua. Käyttäjällä on mahdollisuus myös vähentää tietojensa käsittelyä.

Palvelukokonaisuuden mainostaminen
Markkinoinnin ja mainonnan osalta kohdentamiseen hyödynnetään käyttäjistä muodostuneiden kohderyhmien tai käyttäjäprofiilin avulla. Tämä perustuu annettuun suostumukseen tai sivuston oikeudelliseen etuun. Markkinointia voidaan vastustaa. Lisäksi suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. Mainonnan osalta kohdentaminen on tarpeellista rahoituksen näkökulmasta, joilla rahoitetaan palvelut. Sivustolla on oikeus näihin tarkoituksiin. 

Palvelun väärinkäytösten estäminen
Tietoja joudutaan käyttämään väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Automaattisia lokitietoja kerätään, jonka avulla voidaan valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia. Sivustolla on juridinen oikeus estää ja selvittää sivustolla ja sen tiedoissa tapahtuvat väärinkäytökset. Tämä on luotettavuuden kannalta tärkeä osa, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisimman luotettavaa palvelua tarjouspyyntöjen jättämiseen ja niihin tarjousten antamiseen.

Lain mukaisen velvoitteet
Sivustoa kohtaan saattaa sisältyä velvotteita säilyttämään joitakin henkilökohtaisia tietoja. Velvoitteet voivat liittyä kirjanpidollisiin tai muihin pakottaviin lainsäädäntöön liittyviin tietoihin. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille, esim. rikosepäilyn kohdalla. Tämänkaltaiset tietojenkäsittelyt perustuvat lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Niiltä osin kun tietojenkäsittely perustuu yrityksen etuun voidaan katsoa, että käyttäjän ja Suomen Huutokeskus oy välisessä suhteessa käyttäjän perusoikeudet ja vapaudet eivät miltään osin syrjäytä yrityksen oikeudellista etua. Tämä koskee edellä mainittuja käsittelytilanteita. Aina mahdollisuuksien mukaan Suomen Huutokeskus oy minimoi tunnistettavan tiedon käsittelyn. Esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa käytetään tietoja, josta ei ole mahdollista tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisella tasolla. Käyttäjä voi vastustaa tietojen käsittelyä.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Sivusto ei tee automatisoituja päätöksiä, mikäli päätöksillä olisi oikeudellisia vaikutuksia sivuston käyttäjälle tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat käyttäjään. Käyttäjän näkymässä olevat mainokset ja palvelut pyritään tuottamaan siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin käyttäjän mieltymyksiä sekä kiinnostuksen kohteita.  

Henkilötietoihin kohdistuvat oikeudet

Käyttäjällä saattaa olla tarve lisätietoihin liittyen henkilökohtaisiin käyttäjätietoihin tai tiedonkäsittelyn käyttäjän osalta. Käyttäjällä saattaa olla tarve päivittää tai korjata henkilökohtaisia käyttäjätietojaan. Henkilötietojesi käsittelyyn kohdistuvista oikeuksista seuraavassa:

-Käyttäjällä on oikeus saada sivustolta vahvistus mikäli henkilökohtaisia tietoja muutetaan sekä oikeus tarkistaa muutetut tiedot.

-Mikäli henkilökohtaisissa tiedoissa joita on muutettu on virheitä, käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua.
Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.

-Mikäli käyttäjä epäilee henkilökohtaisten tietojensa oikeellisuutta tai on vastustanut yhtiön oikeudellista etua käsitellä henkilökohtaisia käyttäjätietoja, käyttäjällä on oikeus pyytää, henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista, siihen asti kunnes asia on ratkaistu.

-Mikäli käyttäjä kyseenalaistaa yhtiön oikeudellisen edun käsitellä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, käyttäjällä voi olla oikeus vastustaa tiedonkäsittelyä.

-Mikäli käyttäjän henkilökohtaisia tietoja käsitellään sopimuksen tai käyttäjäsuostumuksen perusteella automatisoidusti, käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjää koskevia henkilötietoja jotka ovat ns. koneellisesti luettavassa muodossa. Pyynnössä käyttäjä voi pyytää sivustolta tietojensa siirtämistä.

-Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi. Tähän sisältyy käyttäjän profilointi suoramarkkinoinnin osalta.
Kielto ei sisällään vähennä mainonnan määrää lukumääräisesti, mikä se oli ennen kieltoa, mutta mainonta ei noudata käyttäjän profiilin kiinnostuskohteisiin perustuvaa mainontaa.

-Sivusto pyrkii ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan käyttäjän kanssa. Käyttäjällä on aina oikeus saattaa käyttäjän henkilötietojen käsittelyä koskeva erimielisyys tietosuojaviranomaisten tutkittavaksi (www.tietosuoja.fi). 

Sivuston evästeisiin ja TeeDiili.com yhteistyökumppaniemme tarjoamiin mainosten kohdentamiseen voi vaikuttaa.

TeeDiili.com Käyttäjäprofiili

Käyttäjäprofiili on TeeDiili.com palvelun osio, jossa voit tarkastella henkilötietojasi joita sivusto käsittelee. Profiilin tiedot ovat henkilökohtaisia ja ne ovat tarkoitettu vain käyttäjälle.
Käyttäjäprofiili auttaa sivustoa ymmärtämään, mitkä palvelut kiinnostavat käyttäjää. Käyttäjäprofiilin pyritään luomaan paras mahdollinen käyttäjän kokemus. Käyttäjäprofiili koostuu useasta eri osa-alueesta.

Omien tietojen osassa, käyttäjätilillä on perustietoja, kuten nimi, kotiosoite, sähköpostin. Kirjauduttaessa omilla tiedoilla TeeDiili.com sivulle, selaillessa sivustoa tai jättäessä tarjouspyyntöjä, tarjouksia, käytöstä jää jälki käyttäjän käyttöhistoriaan.
Näiden tietojen pohjalta sivusto tarjoaa kiinnostavaa sisältöä, joka tapahtuu yhdistämällä ja tutkimalla edellä kuvattuja tietoja.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tietojen ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin.Mikäli tarkastuksen yhteydessä löydetään tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja, ne poistetaan. Käyttäjän henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn kannalta.

Säilytämme TeeDiili.som sivuston palveluja käyttävien käyttäjien liittyviä tietoja kolme (3) vuotta laskettuna viimeisimmästä kirjautumisesta. Käyttäjälle tämä mahdollistaa sen, että palvelun voi ottaa uudelleen käyttöön ja tarkastella tietojasi, luomatta uutta käyttäjäprofiilia.Yhtiöllä on oikeus esittää tai tuottaa käyttäjän profiiliin perustuvaa markkinointia tai mainontaa. Lisäksi yhtiö voi käyttää sitä kehittämään palvelua. Aina ennen käyttäjäprofiilin sulkemista, sivusto pyrkii olemaan yhteydessä, käyttäjältä saatuja tietoja hyväksikäyttäen. Mikäli käyttäjä ei reagoi yhteydenottoon, sivusto sulkee käyttäjäprofiilin sekä minimoi profiilin tiedot. Tämän jälkeen tietoen käsittely rajoittuu markkinointiin, väärinkäytösten selvittämiseen, mahdollisiin reklamaatioihin sekä lakisääteisiin velvoitteisiin. Evästetietoja säilytetään rajatun ajan. 

Käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin mikäli käyttäjä ei ole kieltänyt markkinointia. Mikäli käyttäjä kieltäytyy markkinoinnista, käyttäjän kieltämispyyntö säilytetään jotta varmistetaan sen noudattaminen.Käyttäjä voi myös pyytää kaikkien tietojensa poistamista kokonaan.
Kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn päättymisen jälkeen. Näissä tilanteissa säilytysaika määräytyy voimassa oleva lainsäädännön mukaisesti.

Kenelle jaamme tietosi

Yhtiö voi luovuttaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on suostunut tiedon luovutukseen.
Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa yhtiön kumppaneille, käyttäjistä muodostettuja kohderyhmänä, jolloin kumppanit voivat käyttää tietoja mainonnassa tai muualla. Luovutettavista tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja, esim. evästeitä, profiilitietoja, itsenäisinä rekisterinpitäjinä.
Markkinointia kohdennetaan myös siten, että sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi perusteella voidaan luoda verkossa salattu tunniste. Näin voidaan kohdentaa mainontaa tai markkinointia.
Voimme siirtää käyttäjän tietoja palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka pyrkivät tarjoamaan käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.
Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja lain mukaan voidaan luovuttaa myös viranomaisten ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Yhtiö voi luovuttaatietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Näissä tilanteissa huolehdimme käyttäjän henkilökohtaisten tietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Euroopan komissio on hyväksynyt mallisopimuslausekkeita joita voidaan käyttää. Henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Noudatamme henkilötietojen suojaamisessa lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa.

Suomen Huutokeskus oy:n hallussa olevien henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvaamiskeinoja henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi. Näiksi luetaan mm. luvatonta pääsyä tietoihin, luvatonta tietojen katselua, tietojen luovuttamista,tietojen tuhoamista,tietojen hävittämistä tai häviämistä, tietojen muuttamista osittain tai kokonaan ilman lupaa, tai muuta oikeudetonta käsittelyä. Suojaamiskeinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset laitesalit, salaustekniikoiden käyttö sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Henkilökohtaisia tietoja käsitellään aina vähimmäiskäsittelyperiaatteen mukaisesti, jolla pyriotään myös tietoturvan ylläpitoon.
Henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn on yhtiössä omat henkilöt. Tälläisiä henkilöitä ovat esim. asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt sekä muut työtehtäviensä tai roolinsa takia tietoja käsittelevät henkilöt.

Sivuston evästeet

Sivusto kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovarastojen, avulla. Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa. Tämän tiedoston verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla sivusto tunnistaa sekä, esim.laskee TeeDiili.com sivustolla vierailevat kävijät. 
Evästeiden avulla kerätään tietoa sivuston tarjoamien palveluiden käytöstä, päätelaitteiden teknisistä tiedoista ja IP-osoitteista. Myös käyttäjän muista sivuista, mistä käyttäjä on kiinnostunut voidaan tietoja kerätä. Evästeiden tarkoitus on kehittää palveluita, parantaa palvelun personointia sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista. Suomen Huutokeskus oy:n lisäksi ns. kolmannet osapuolet, käyttävät evästeitä. 

Applikaatioissa evästeitä vastaava tunniste on mobiilitunniste. Sitä käytetään kuten evästeitä TeeDiili.com palveluiden kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. 

Mikäli käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä käyttäessä TeeDiili.com sivuston palveluja, käyttäjä voi estää sen omissa selainasetuksissa. Käyttäjän on syytä huomioida, että mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, sivuston ominaisuudet eivät toimi täysin ja kaikkia sivuston palveluita ei voi käyttää.

Käyttäjä voi nollata aiemman profiilin tyhjentämällä evästeet selaimen asetuksista. Tiedon keruu ei pysähdy kokonaan, vaikka evästeet tyhjennetään. 

Mobiililaitteissa applikaatioiden osalta käyttäjä voi nollata mainostunnisteet sekä rajoittaa mainosseurantaa laitteen omissa asetuksissa.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan Suomen Huutokeskus oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten eri mainostajia ja heidän mainosverkostojaan. Lisäksi voidaan vaikuttaa erilaisten mittauksia ja seurannan palveluita tuottavilla osapuolilla.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa myös evästeitä käyttäjän laitteelle. Tämä tapahtuu ykeensä kun, käyttäjä esim. vierailee käyttäjälle kohdennetuilla sivustoilla. Yleensä evästeet keräävät esim. kävijämääriä mainossivuilta. Tällöin käyttäjän selain lähettää pyynnön kolmannen osapuolen asettamille mainoksille, jotka sijaitsevat ulkopuolisella palvelimella. Kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus muokata, katsoa tai asettaa evästeitä ikään kuin käyttäjä olisi heidän sivuillaan. Suomen Huutokeskus oy pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että kolmannet osapuolet eivät riko kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä

Seuraavassa on osio jossa on linkkejä TeeDiili.com sivustolla esiintyvien kumppaneiden, siis kolmansien osapuolen sivuille. Näillä sivuilla käyttäjä voi kieltää kohdennetun mainonnan.

 • Mainostaja1
 • Mainostaja2
 • Mainostaja3

Lisäksi kolmansien osapuolien mainontaan liittyvään kohdentamiseen käyttäjä voi vaikuttaa  esim. yhteisöliitännäisten kautta. Tälläisiä ovat esim. Facebookin tykkää-painike. Erilaisia yhteisöliitännäispainikkeita voi olla näkyvissä TeeDiili.com sivuilla. Tässä esimerkissä kerrotaan Facebookista. Käyttäjän vieraillessa TeeDiili.com sivulla, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa käyttäjän kirjautuneen Facebookiin. Facebook näyttää käyttäjälle räätälöidyn sivun sisältöliitännäisessä, käyttäjälle saattaa tulla mielikuva, kuin hän olisi Facebookin sivulla. Esimerkissä Facebook kerää tietoa käyttäjän vierailusta voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen mukaisesti. Kolmannet osapuolet, tässä esimerkissä Facebook ei luovuta kerättyjä tietoja ellei käyttäjä ole antanut tähän erikseen suostumusta.

TeeDiili.com sivulla voi olla linkkejä muihinkin kuin mainittuihin sivustoihin. TeeDiili.com sivusto eikä Suomen Huutokeskus oy ei ole vastuussa ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojan käytännöistä tai heidän sivujensa sisällöistä. Yleinen suositus on että, käyttäjät tutustuvat kulloisenkin sivuston yksityisyydensuojaan koskeviin ehtoihin ja rajoitteisiin.

TeeDiili.com käyttää sijaintitietoa

Tarjouspyyntötoimintojen ja muihin sivuominaisuuksien käyttöön ja sisältöön liittyy keskeisesti paikantaminen. Käyttäjän päätelaitteen tarjoama sijaintitieto voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi. Myös paikkakuntaan liittyvä kohdennettu mainonta käyttää paikantamista. Käyttöön pyydetään käyttäjältä aina erillisen suostumus. Suostumus sijaintitietojen käyttämisestä annetaan päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
Käyttäjä voi myös peruuttaa annetun suostumuksen milloin tahansa. On hyvä ymmärtää, mikäli kieltää paikkatiedot, kaikkia sivuston palveluita ja ominaisuuksia ei pysty käyttämään. Sijaintitiedot määrittyvät paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla.

Suomen Huutokeskus oy rekisterinpitäjänä

Tämä tietosuojaseloste koskee tilanteita käyttäjän henkilötietojen käsittelytarkoituksista sekä keinoista.
Suomen Huutokeskus oy toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä. 
Suomen Huutokeskus Oy toimii yhteisrekisterinpitäjänä niissä tilanteissa, kun se ylläpitää sivua esimerkiksi Facebookissa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voi lukea Facebookin tietosuojakuvauksesta. TeeDiili.com käsittele tilastotietoja mm. Facebook-sivujensa tykkäyksistä ja vierailuista,erilaisten julkaisujen näkyvyydestä sekä julkaisuita lukeineiden henkilöiden profiileista. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tämän tietosuojaselosteen sisällössä mainittuihin tietoihin.

Tietosuojaselosteen sisällön muutokset

Suomen Huutokeskus oy ja TeeDiili.com sivusto pyrkii parantamaan palvelun tarjontaa jatkuvasti. Suomen Huutokeskus oy pidättää kaikki oikeudet muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan TeeDiili.com sivustolla. Lainsäädännön muuttuminen voi olla muutosten syynä. Kaikkia käyttäjiä pyydetään toistuvasti lukemaan tietosuojaseloste. Mikäli muutokset vaikuttavat yksittäisen käyttäjän tietosuojaan merkittävästi, sivusto saattaa pyytää käyttäjän hyväksyntää muutoksien suhteen.

Mihin käyttäjä ottaa yhteyttä tietosuojaselosteen osalta

Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä haluaa ottaa yhteyttä liittyen oikeuksiin tietosuojan osalta, tai jos käyttäjällä on muuta kysyttävää käyttäjätietojen käsittelystä, lähetä tiedustelusi palveluumme sähköpostiosoitteeseen:
tuki(at)teediili.com

Päivitetty 2.4.2019

Verkkosivustomme osoite on: https://www.teediili.com.

Kommentit

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Jos epäilemme tietosuojamurtoa tai havaitsen tietosuojan vaarantuneen, asia tutkitaan välittömästi. Lisäksi asiasta ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut. Teemme myös ilmoituksen valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö